B O Wydawnictwie
rp2050

ISBN:

 978-83-61236-22-1

Publisher:

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”

przy Prezydium PAN

 

Redakcja

Zespół autorsko-redakcyjny:
Michał Kleiber, Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki,
Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki,
Zdzisław Sadowski, Zbigniew Strzelecki